Các loại xe

line
Xe 9 chỗ
Thương hiệu: Dasan Limousine
Giá: 2.000.000 đ
Xe 7 chỗ
Thương hiệu: Toyota Innova
Giá: 2.000.000 đ
Xe  4 chỗ
Thương hiệu: Huyndai Ford, Mercedes
Giá: 2.000.000 đ
Xe 16 chỗ
Thương hiệu: Ford Transit
Giá: 2.000.000 đ
Xe 29 chỗ
Thương hiệu: Huyndai Couty
Giá: 2.000.000 đ
Xe 45 chỗ
Thương hiệu: Huyndai Univer
Giá: 2.000.000 đ